EDITORIAL MATERIAL
Sprawozdanie z 48. dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT) w Sofii (Bułgaria)
 
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, Polska
 
2
Univ. Lille, EA 4072 - PSITEC - Psychologie: Interactions Temps Émotions Cognition, F-59000 Lille, France
 
 
Data nadesłania: 03-10-2018
 
 
Data akceptacji: 14-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Monika Kornacka   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
 
 
Psychoter 2018;187(4):87–89
 
DZIEDZINY
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170