PL EN
ARTICLE
O 'decydujacej chwili'.
 
 
Więcej
Ukryj
1
praktyka prywatna
AUTOR DO KORESPONDENCJI
janusz galli   

praktyka prywatna, jozefa sarego 3/13, 31-055 kraków, Polska
Data nadesłania: 18-03-2014
Data ostatniej rewizji: 30-11--0001
Data akceptacji: 15-09-2014
Data publikacji: 21-12-2014
 
Psychoter 2014;171(4):5–12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W czasie przebiegu procesu psychoterapii, zachodzą szczególne zmiany, które przybierają niekiedy wyraz wyrazistych momentów w przeniesieniu. Te „decydujące chwile” są znakami, wskazującymi na zmiany zachodzące w obrębie układu tworzonego wspólnie przez terapeutę i pacjenta. W pismach Freuda i Klein można dostrzec odniesienia do takich „decydujących chwil”, które rozumiane są przez nich bądź jako moment nasilenia przeniesienia w relacji terapeutycznej, bądź jako wystąpienie procesu reparacji w życiu psychicznych pacjenta. Jednak koncepcja W. R. Biona kontenera i występujących w jego obrębie typu więzi umożliwia pełniejsze rozwinięcie pojęcia „decydującej chwili”, która znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie przeniesienie – przeciwprzeniesienie. Obserwacja takich „decydujących chwil” przez terapeutę umożliwia mu konceptualizację zachodzących zmian w obrębie układu przeniesienia –przeciwprzeniesienia, oraz określenia kierunku tychże zmian

Metoda:
W czasie przebiegu procesu psychoterapii, zachodzą szczególne zmiany, które przybierają niekiedy wyraz wyrazistych momentów w przeniesieniu.

Wyniki:
W czasie przebiegu procesu psychoterapii, zachodzą szczególne zmiany, które przybierają niekiedy wyraz wyrazistych momentów w przeniesieniu.

Wnioski:
W czasie przebiegu procesu psychoterapii, zachodzą szczególne zmiany, które przybierają niekiedy wyraz wyrazistych momentów w przeniesieniu. Te „decydujące chwile” są znakami, wskazującymi na zmiany zachodzące w obrębie układu tworzonego wspólnie przez terapeutę i pacjenta. W pismach Freuda i Klein można dostrzec odniesienia do takich „decydujących chwil”, które rozumiane są przez nich bądź jako moment nasilenia przeniesienia w relacji terapeutycznej, bądź jako wystąpienie procesu reparacji w życiu psychicznych pacjenta. Jednak koncepcja W. R. Biona kontenera i występujących w jego obrębie typu więzi umożliwia pełniejsze rozwinięcie pojęcia „decydującej chwili”, która znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie przeniesienie – przeciwprzeniesienie.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170