PL EN
ARTICLE
Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionnaire)
 
Więcej
Ukryj
1
UPJP2, Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisław Radoń   

UPJP2, Kraków, Pietrusińskiego 3/12, 30-321 Kraków, Polska
Data nadesłania: 09-01-2014
Data akceptacji: 04-02-2014
Data publikacji: 23-06-2014
 
Psychoter 2014;169(2):61–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem artykułu jest prezentacja i adaptacja narzędzia służącego do pomiaru specyficznych aktywności umysłowych człowieka, które z jednej strony pomagają w jego funkcjonowaniu (refleksyjność) a z drugiej – kiedy przybierają emocjonalnie negatywne zabarwienie - utrudniają (ruminacje). W części teoretycznej zaprezentowano specyfikę, typologie i korelaty tych specyficznych procesów umysłowych, które mogą mieć charakter adaptacyjny albo nieadaptacyjny. Następnie przedstawiono historię powstania The Rumination-Reflection Questionnaire RRQ (Trapnell, Campbell 1999) wraz z jego 13-itemową rewizją, która stała się podstawą polskiego tłumaczenia (Carter, 2010).

Metoda:
Przeprowadzono procedurę walidacyjna Kwestionariusza Ruminacji-Refleksyjności (analiza rzetelności, konfirmacyjna analiza czynnikowa, analiza korelacji z innymi testami mierzącymi zaburzenia osobowości, nasilenie uważności i doświadczeń mistycznych). W badaniach brało udział 300 studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w wieku od 20 do 50 lat.

Wyniki:
Uzyskane rezultaty potwierdziły rzetelność (zgodność wewnętrzna, stabilność) i trafność stosowania KRR w stosunku do osób w wieku od 20 do 50 lat oraz założeń teoretycznych ruminacji (2-czynnikowy model ruminacji).

Wnioski:
KRR może być stosowana w stosunku do nieklinicznych populacji osób w w wieku od 20 do 50 lat

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170