PL EN
ARTICLE
Czy i jaka filozofia edukacji może sprzyjać psychoterapii? Kilka aksjologicznych uwag na marginesie rozważań V. E. Frankla: "Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii".
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Zdrowia, UP, Kraków
 
 
Data nadesłania: 10-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-06-2014
 
 
Data akceptacji: 16-06-2014
 
 
Data publikacji: 21-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Marek Andrzej Tański   

Katedra Psychologii Zdrowia, UP, Kraków, ul. Obozowa 31 m. 7, 30-383 Kraków, Peru
 
 
Psychoter 2014;171(4):33-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor zastanawia się nad wzajemnymi relacjami między psychoterapią, szczególnie logoterapią a edukacją. W związku z tym, podstawowym pytaniem staje się: czy i jaka filozofia edukacji sprzyja psychoterapii? Odpowiedzi może dostarczyć psychoterapia zorientowana na ideały i wartości, dzięki którym istotne staje się dla człowieka przekraczanie, poszukiwanie twórczych napięć intensyfikujące potencjalne, ludzkie zdolności. Związek psychoterapii z edukacją został uchwycony na przykładzie V. E. Frankla, szczególnie jego niedawno przetłumaczonego na język polski dzieła Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Autor rozważa związek logoterapii z edukacją w kontekście woli sensu, której spełnianie nie może być powodowane dążeniem do przyjemności albo uzależnieniem się od dążenia do mocy. Edukacja nie może narzucać sztywno celów, tylko przeprowadzać człowieka przez meandry życia, uaktywniając jego samodzielność. Metafora przewodnika oddaje istotę „edukacyjnych oddziaływań”, wzbogacających ludzką wrażliwość. Tylko taka edukacja może przybliżać się do sztuki odnajdywania sensu i wartości w konkretnych sytuacjach życiowych człowieka i sprzyjać oddziaływaniom logoterapeuty. Ten z kolei ma pomagać w uświadomieniu pacjentowi przyjęcia odpowiedzialności wobec sytuacji życiowych, w które niejednokrotnie został wrzucony przez los.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top