PL EN
Badania Daniela Sterna nad kształtowaniem ‘ja’ w relacji z innym i nad zmianą w procesie psychoterapii. Część I.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki
 
 
Data nadesłania: 06-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-03-2023
 
 
Data akceptacji: 21-03-2023
 
 
Data publikacji: 30-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bernadetta Elżbieta Janusz   

Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki, CM, UJ, Kraków
 
 
Psychoter 2022;203(4):5-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zarówno prezentacja opisanej przez Daniela Sterna koncepcji rozwoju „ja” w relacji z opiekunem, jak również opis tego, w jaki sposób rdzenne aspekty „ja” manifestują się w procesie psychoterapii. Wnikliwa obserwacją dziecka od pierwszych chwil życia, połączona z obserwacją relacji pomiędzy matką a dzieckiem, zainspirowała Sterna do szczegółowej analizy tego, co wydarza się z chwili na chwilę w relacji terapeuta–pacjent. W prezentowanej pracy opisane zostaną procesy wyłaniania się „ja”, które nie tylko zawiadują rozwojem „ja” małego dziecka w relacji z opiekunem, ale również stają się podstawą doświadczania samego siebie w relacji z innym, w tym doświadczania siebie w relacji terapeutycznej. Świadomość dynamicznych procesów rozwoju „ja” ma szczególne znaczenie dla procesu psychoterapii, gdyż urzeczywistnianie się „ja” pacjenta w interpersonalnej relacji z terapeutą zakłada ciągłość i ewolucję doświadczania siebie w relacji z innym, począwszy od pierwszych miesięcy życia dziecka. W drugiej części pracy zostanie opisane zjawisko zmiany w procesie psychoterapii. Artykuł kładzie nacisk na dziejącą się „z chwili na chwilę” —formującą „ja” relację dziecka z opiekunem, i na urzeczywistnianie się tego intersubiektywnego wzorca w relacji pacjenta z terapeutą.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top