PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

_31_44_

PSYCHOTERAPIA 3 (194) 2020
strony: 31–44
 
 
Szymon Chrząstowski

FREE POLISH FULLTEXT: 

FREE ENGLISH FULLTEXT:  
 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue



Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę



RODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-