PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(195)

ARCHIWUM:

2020

2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(192)

1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(193)

2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(194)

3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(195)

4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE OBJĘTE PATRONATEM MEDIALNYM
NASZEGO KWARTALNIKA: 

Seksualność w psychoterapii

KONFERENCJA SEKSUOLOGII KLINICZNEJ

Metody psychoterapeutyczne w seksuologii
Problemy seksuologiczne w psychoterapii

http://konferencjaseksuologiczna.pl

 

* * * 

Nagroda im. Stefana Ledera 2020

Nagroda im. Stefana Ledera ma na celu wyróżnienie prac badawczych i projektów (terapeutycznych, organizacyjnych itp.) z dziedziny psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu poszerzenie jej społecznego zasięgu.

 Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:

Więcej informacji do pobrania TUTAJ


* * * 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji  w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 4 (195) 2020

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2019 99,42 pkt; MNiSW 20 pkt


PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 3–4
Małgorzata Wolska
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 5–6
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/133387
Barbara Józefik
FREE POLISH FULLTEXT: WSPOMNIENIE. Profesor Mony Elkaim

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 7–8
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/133388
Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: WYWIAD Z MONICĄ WHYTE — PREZESKĄ EUROPEAN FAMILY THERAPY ASSOCIATION (EFTA)

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 9–22
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/130638
Agnieszka Lelek, Magdalena Adamczyk-Banach,
FREE POLISH FULLTEXT: UDZIAŁ RODZICÓW W TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parent involvement in anxiety disorder therapy in children and adolescents

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 23–35
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/127546
Ewa Wojtynkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: O TRUDNYCH ZWIĄZKACH UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI — STUDIUM PRZYPADKU
FREE ENGLISH FULLTEXT: About difficult relationships between alcohol use disorder and personality disorders — a case study

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 37–48
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/127511
Jan W. Pęksa, Katarzyna Dembe
FREE POLISH FULLTEXT: LECZENIE UZALEŻNIENIA OD LEKÓW NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ — WSPÓŁPRACA LEKARZA I PSYCHOLOGA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment of addiction to hypnotics and sedatives in primary health care — cooperation of physicians and psychologists

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 49–60
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/128972
Krzysztof Walczewski, Agnieszka Fusińska-Korpik, Wojciech Korzeniowski,
Łukasz Cichocki
FREE POLISH FULLTEXT: ASPEKTY TERAPEUTYCZNE ODDZIAŁU ZAMKNIĘTEGO
FREE ENGLISH FULLTEXT: Therapeutic aspects of a psychiatric ward

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 61–77
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/129930
Ewa Niezgoda, Aleksandra Wieczorek, Edyta Biernacka, Katarzyna Synówka
FREE POLISH FULLTEXT: ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC — OPIS MODELU
FREE ENGLISH FULLTEXT: The model of therapy in the Personality Disorder and Neurosis Unit

PSYCHOTERAPIA 4 (195) 2020
strony: 79–80
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/133389
Szymon Chrząstowski
Recenzja
FREE POLISH FULLTEXT: Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Ewa Pragłowska, Paweł Habrat,
Patrycja Gajda. SKUTECZNE DZIAŁANIE W STRESIE. PROBLEM PROFILAKTYKI PTSD DLA OSÓB NARAŻONYCH NA TRAUMATYZACJĘ ZAWODOWĄ. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne — Naukowe, 2019, ss. 293.


 
 
PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-