PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(187)

ARCHIWUM:

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(184)

1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(185)

2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(186)

3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(187)

4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 4 (187) 2018

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2017 116,15 pkt; MNiSW 11 pkt


PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 3–4
Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI

PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 5–17
Monika Jańczak
FREE POLISH FULLTEXT: MENTALIZACJA W PRAKTYCE KLINICZNEJ — PERSPEKTYWA PSYCHODYNAMICZNA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mentalization in clinical practice — psychodynamic perspective

PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 31–42
Bernadetta Janusz, Joanna Jurek, Karolina Dejko-Wańczyk 
FREE POLISH FULLTEXT: PROCES ŻAŁOBY PO UTRACIE DZIECKA Z PERSPEKTYWY TEORII KONTYNUOWANIA WIĘZI: SYSTEMATYCZNE STUDIUM PRZYPADKU
FREE ENGLISH FULLTEXT: The grieving process after child loss from the perspective of the continuing bonds theory: a systematic case study

PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 43–55
Sylwia Pyrtek, Artur Kołakowski
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA U OSÓB Z ZABURZENIEM POLEGAJĄCYM NA WYRYWANIU WŁOSÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive behavior therapy for hair-pulling disorder

PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 57–67
Zbigniew Wajda, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: PRZYWIĄZANIE W PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ. CZĘŚĆ 2. PRZEGLĄD BADAŃ EMPIRYCZNYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attachment in group psychotherapy. Part 2. Empirical research


Lista recenzentów 2018 r. 
List od reviewers 2018 r. 


PSYCHOTERAPIA 4 (187) 2018
strony: 69–80
Irena Jelonkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: CO DZIEJE SIĘ W RELACJI SUPERWIZYJNEJ?
FREE ENGLISH FULLTEXT: What is going on in a supervision relationship?


PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-