PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(183)


ARCHIWUM:

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(180)

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(181)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(182)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(183)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 4 (183) 2017

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pktPSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 5–16
Lech Kalita, Magdalena Chrzan-Dętkoś
FREE POLISH FULLTEXT: SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of psychoanalytic psychotherapies


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 17–28
Janusz Galli
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPEUTA, PACJENTKA I MILCZENIE. ZJAWISKO MILCZENIA Z  PERSPEKTYWYPSYCHOANALITYCZNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Therapist, patient and silence. The phenomenon of silence from a psychoanalytic perspective


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 29–39
Karolina Kwiatkowska
FREE POLISH FULLTEXT: POMOC PSYCHOLOGICZNA PRZEZ INTERNET I TELEFON. DOŚWIADCZENIA MAŁOPOLSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI W KRAKOWIE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Telephone and online counselling in the practiceof Kraków Children’s Hospice


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 41–53
Jowita Wycisk
FREE POLISH FULLTEXT: WSPIERANIE ROZWOJU TOŻSAMOŚCI OSÓB HOMOSEKSUALNYCH I BISEKSUALNYCH NA PRZYKŁADZIE WARSZTATU „COMING OUTA LINIA ŻYCIA”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Supporting the identity development in lesbians, gays and bisexuals on the basis of the workshop „Coming Out and the Life Line”


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 55–66
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: MOJE SUPERWIZJE. DROBIAZGI STRONNICZE
FREE ENGLISH FULLTEXT: My supervisions. Some personal remarks


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 67–79
Bartosz Zalewski, Bernadetta Janusz, Maciej Walkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ AUTOBIOGRAFICZNĄ PODCZAS SESJI GENOGRAMOWEJ W TERAPII RODZIN
FREE ENGLISH FULLTEXT: Phenomena connected with autobiographical memory during genogram session on the course of family therapy


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 81–92
Paweł Brudek, Stanisława Steuden
FREE POLISH FULLTEXT: PREDYKTORY POCZUCIA WŁASNEJ GODNOŚCI. BADANIA OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Predictors of sense of self-dignity in late adulthood


PSYCHOTERAPIA 4(183) 2017
strony: 93–105
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, Magdalena Wojciechowska
FREE POLISH FULLTEXT: FRAGMENTY ŻAŁOBNE. O UTRACIE MATKI Z PERSPEKTYWY EGZYSTENCJALNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Fragments of mourning. About the loss of a motherfrom an existential perspective


Lista Recenzentów Psychoterapii za 2017 rokCzasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-