PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(179)


ARCHIWUM:

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

Spis treści
nr 4 (179) 2016


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 5-12
Krzysztof Nowakowski
Ograniczenia i możliwości w psychoterapii osób o psychopatycznej strukturze osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Limitations and perspectives in psychotherapy of psychopathic individuals


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 13-22
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Słyszysz? Niesłychane. Część 1: Czy możesz powtórzyć?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can you hear? It is unheard of. Part 1. Could you repeat?


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 23-32
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Słyszysz? Niesłychane. Część 2: Słuchaj dalej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can you hear? It is unheard of. Part 2: Continue listening


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 33-44
Jacek Prusak
Rozróżnianie sumienia od superego u osób religijnych w kontekście pracy z nerwicą eklezjogenną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Distinguishing between the conscience and the superego of religious people in the context of treatment of ecclesiogenic neurosis


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 45-56
Krzysztof Gerc
Cierpienie dziecka przewlekle chorego — oddziaływania psychologiczne wspierające jego rodzinę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Suffering in chronically ill children in the context of psychological interactions supporting their families


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 57-70
Adam Curyło
Obraz ciała u mężczyzn z zaburzeniami jedzenia — opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Body image in men with eating disorders — a case report


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 71-86
Paweł Glita
Pacjent młodzieżowy i jego terapeuta w kontekście rodzinnym — perspektywa psychodynamiczna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adolescent patient and his therapist in family context — psychodynamic perspective


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 87-100
Jacek Pasternak, Danuta Ochojska
Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The mental disorders in students and the retrospective assessment of parental attitudes. implications for psychotherapy


WSPOMNIENIA

Jacek Bomba:
Hanna Jaklewicz

Bogdan de Barbaro:
Andrzej Wiśniewski


RECENZJE


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-