PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (159)

PSYCHOTERAPIA 4/2011Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 5–15

Lidia Popek, Katarzyna Bażyńska, Monika Misiec, Barbara Remberk, Monika Turno
Rozumienie zaburzeń odżywiania się u adolescentów płci męskiej w ujęciu psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym
Eating disorders in male adolescent in a psychodynamic, systemic and cognitive-behavioural perspective
Streszczenie
W pierwszej części artykułu zawarte są podstawowe informacje o etiologii i obrazie zaburzeń odżywiania się u młodych mężczyzn w porównaniu z tymi samymi zaburzeniami występującymi u dziewcząt w okresie dojrzewania. Druga część stanowi opis przebiegu choroby i leczenia 19-letniego mężczyzny. W części trzeciej Autorki przedstawiają rozumienie zaburzeń opisywanego pacjenta w świetle podejścia systemowego, behawioralno-poznawczego i psychodynamicznego oraz opisują przebieg terapii prowadzonej z rodziną i indywidualnie w trzech opisywanych podejściach.
Summary
Firstly, current concepts on eating disorders in males are reviewed. Then, a case study of a male patient with anorexia nervosa is presented and discussed. Finally we describe a therapeutic process of the patient focusing on cognitive-behavioural, psychodynamic and systemic perspectives.
eating disorders
male adolescents
psychotherapy


Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 17–30

Aleksandra Małus
Cechy osobowościowe małżonków zgłaszających się na terapię małżeńską
Personality traits of spouses applying for marital therapy
Streszczenie
Artykuł stanowi opis i analizę wyników przeprowadzonych przez Autorkę badań cech osobowości małżonków zgłaszających się do terapii przy użyciu Testu Przymiotnikowego ACL, w którym każde z małżonków oceniało zarówno siebie, jak i partnera. Wyniki badań wykorzystane są jako wskazówki do sporządzania planu terapeutycznego dla małżeństw w sytuacji kryzysu ich związku.
Summary
Aim. The aim of the research was to analyse the personality traits of spouses applying for therapy. Implications for marital therapy were discussed.
Method. Research included 20 marriages qualified for the marital therapy and 20 marriages, who were not seeking any therapy. Participants evaluated themselves and their mates using the Adjective Check List ACL.
Results. The spouses who applied for the therapy in comparison with those not seeking any help, presented lower self-esteem, little self-confidence, tendency to deference and higher level of succorance. They assessed their partners very critically, attributed to them a lot of unfavourable adjectives and reproached them with lack of readiness to seek compromises. They considered them as too independent, impulsive and aggressive. They perceived their relationship as asymmetric, similar to a relation between the Critical Parent and the Adapted Child.
Conclusions. Asymmetrical relation, criticism and mutual accusation of spouses applying for the therapy should be treated by the therapist with special attention in order to preserve objectivism and not to get involved in the conflict. It seems to be correct to take into account the partners’ individual personality characteristics and tendency to decree partners’ consciousness of their different perspectives of seeing themselves and the problem.
marriage
marital/couples therapy
personality


Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 31–39

Urszula Marzec
Wykorzystanie wielopoziomowego modelu integracyjnego L. Feldmana w psychoterapii Identyfikowanej Pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
L. Feldman’s multi-level integrative concept applied in obsessive-compulsive IP psychotherapy
Streszczenie
Autorka zwraca uwagę czytelnika na znaczenie podejścia integracyjnego zarówno w procesie diagnozy, jak i psychoterapii. Wskazuje, jak ważne jest uwzględnienie przenikania się perspektywy intrapsychicznej i interpersonalnej oraz wieloprzyczynowości objawów na przykładzie opisu procesu terapii pacjentki z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym.
Summary
The paper describes the case of a female patient suffering from obsessive-compulsive disorder (OCD). This disorder is characterised by obsessions, recurrent troublesome thoughts and compulsions, ritualised behaviours performed repetitively in response to an irresistible urge. This article presents the therapeutic process based on L. Feldman’s concept - integration of individual and family therapy. This is an innovative approach to clinical work. Individual, marital and family concepts and techniques are combined to enhance therapeutic effectiveness.
obsessive-compulsive disorder
L. Feldman concept


Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 41–50

Joanna Bartoń, Agata Blaut
Efektywność muzyki relaksacyjnej (klasycznej i wybranej samodzielnie) w terapii behawioralnej kobiet z arachnofobią
The effectiveness of classical and self-selected relaxing music in the behavioural treatment of women with arachnophobia
Streszczenie
Celem artykułu jest empiryczna ocena skuteczności proponowanej metody oddziaływania w terapii behawioralnej kobiet  z arachnofobią. Autorki stosując metodę muzykoterapii skupiły się na porównaniu efektywności zastosowania klasycznej muzyki relaksacyjnej oraz wybranej samodzielnie przez osoby badane.
Summary
Aim. The aim of this study was to asses the effectiveness of classical and self-selected relaxing music in the exposition based treatment of arachnophobia. The authors wanted to check how listening to these two types of relaxing music before exposure to a phobia relevant stimuli (pictures of spiders) influence the arachnophobic women’s levels of anxiety.
Method. 60 women with arachnophobia (mean age=24.71; SD=4.90) were randomly assigned to one of three, equally sized groups: self-selected music, classical music and the control group. Fear of Spiders Questionnaire (a verified Polish version), Behavioural Avoidance Test, Relaxation Rating Scale and Scale of Anxiety During the Behavioural Avoidance Test were used to measure effectiveness of the exposure based treatment.
Results. The results indicate that listening to classical and self-selected relaxing music before exposure to phobic stimuli significantly reduces anxiety symptoms (about 50% of women in music groups showed clinically significant improvement compared with 0% in the control group). Participants in music groups also showed better results on behavioural measures (Behavioural Avoidance Test , Scale of Anxiety During the Behavioural Avoidance Test). They were able to get closer to a real spider and did it with much lower anxiety. The self-selected music appeared to be more effective according to every used measure.
Conclusion. Classical and self-selected relaxing music seems to be a simple and useful addition to the exposure based treatment of arachnophobia.
spider phobia (arachnophobia)
relaxing music


Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 51–64

Joanna Jurek, Martyna Chwal, Bernadetta Janusz, Bogdan de Barbaro
Pobranie narządów po śmierci: psychologiczna sytuacja rodziny, kontekst kulturowy, rola profesjonalistów
Family context of decisions on the deceased relative’s organ donation. Research review.
Streszczenie
Autorzy artykułu przedstawiają psychologiczne i kulturowe czynniki wpływające na rodzinę osoby zmarłej, w sytuacji rozmowy o pobraniu organów od ich krewnego. Ukazują również perspektywę personelu medycznego jako ważny element kontekstu tej rozmowy. Odnoszą się także do uregulowań prawnych i sytuacji rodzin dawców w Polsce.
Summary
The authors present a critical review of perspectives on organ donation postmortem. The review contains cultural and family determinants of organ donation decisions and health–care personnel life saving issues, i.e. those who contacts with donor families directly as well. The important part of this article is also the feeling of loss of the patient during the operation and the medical staff opinions on transplantation. The way of talking with families about donation after death of their relatives and the personnel’s attitudes present during contact are very significant factors in the decision process. Research on the meaning of mourning seems to be fundamental in understanding how difficult it is to make a decision too.
donation attitudes
donor and non-donor families
grief
emotional support


Psychoterapia 4 (159) 2011
strony: 65–78

Małgorzata Jędrasik-Styła, Dominika Szkoda-Nowicka
Deficyty funkcjonowania emocjonalnego pacjentów psychotycznych. Obserwacje kliniczne z psychoterapii grupowej
The deficits in emotional functioning in psychotic patients. Clinical observations of group psychotherapy
Streszczenie
Autorzy podsumowują badania zaburzeń emocjonalnych w schizofrenii.Zaburzenia te wyraźnie utrudniają funkcjonowanie społeczne osób z tym rozpoznaniem. Zaburzona zostaje funkcja informacyjna, komunikacyjna oraz motywacyjna emocji. Ilustrację kliniczną stanowi opis obserwacji psychoterapii.
Summary
The first part of the article presents data from studies on emotional disturbances in schizophrenia — the perception, experience and expressing of emotion. The abnormalities in the perception of emotional stimuli (including the interpretation of comprehensive social interaction) as well as these in the field of experience of emotions mostly refer to negative emotions. The mentioned difficulties are then followed by limitations in expression. Deficits in emotional processing hinder the social functioning of the patients since the informative, communicative and motivational functions of emotions is disturbed. The second part of the article is devoted to the mentioned features of the schizophrenic patient in the context of group psychotherapy sessions.
group psychotherapy of schizophrenia
emotional processing disturbances
deficits in perception


OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM. KomunikatyISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-