PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (155)

PSYCHOTERAPIA 4 (155) 2010
 


Jerzy W. Aleksandrowicz
Irracjonalizm w psychoterapii  5
Irracjonality in the psychotherapy  5
Streszczenie
Irracjonalne myślenie, mocno zakorzenione w psychoterapii, jest jednym z powodów trudności w nadaniu jej charakteru nauki. Wydaje się to związane z ekspansją irracjonalności we współczesnej kulturze. Psychoterapia, której celem jest leczenie zaburzeń zdrowia, powinna być oparta na racjonalnych, naukowych podstawach. Ale czy irracjonalność nie jest użyteczna w pomaganiu, zarówno chorym, jak i zdrowym ludziom?
Summary
Theories and practice of psychotherapy are mostly based on irrational thinking. This is hardly correlated with the great impact of irrationality in the modern culture. Not only some unscientific concepts, like that of the „orgone” are irrational, but also some ideological presumptions of humanistic approaches, reification of some metaphors like „energy” or „topography” in psychoanalysis, and so on. Even irrational aspects of psychotherapy offers some benefits for psychotherapists e.g. they can reinforce some procedures of helping people (suggestion of prestige, common language of client and therapist etc), they are harmful for treatment of disorders, needing activities rationally adapted to pathology.


Małgorzata Talarczyk
Ustawienia rodzin metodą Berta Hellingera — kontrowersje  15
Bert Hellinger family constellations — controverstions  15
Streszczenie
Autorka zachęca do przyjrzenia się założeniom budzącej liczne kontrowersje techniki ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera. Wskazuje, że w odniesieniu do kodeksu etycznego psychoterapeuty metoda ta nie spełnia podstawowych kryteriów psychoterapii.
Summary
The article discusses selected controversies of the Bert Hellinger Family Constellations process. The author presents viewpoints of both supporters and opponents of the process, also basing on statements of Bert Hellinger himself. The first part of the article analyses assumptions of the process found in publications and webpages as well as the procedure of describing them by process practitioners. The second part of the article is dedicated to quoting the critical standpoint of The German Association for Systemic Constellations and The WTTS, along with questions posed by the author regarding teaching and application of the process. In the final part of the article the author analyses the assumptions of the process in view of the psychotherapy code of ethics, wandering if the Hellinger family constellations fit the criteria of psychotherapy.


Paweł Bronowski, Maryla Sawicka
Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych psychicznie  35
Home-care services as an important part of a community treatment of the mentally ill  35
Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki badań nad sposobem zastosowania programu specjalistycznych usług opiekuńczych w trzech dzielnicach Warszawy: Białołęce, Bielanach i Targówku. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są jedną z form świadczeń oferowanych przez pomoc społeczną dla osób przewlekle chorujących psychicznie. Wnioski z badań nad nimi potwierdzają ich wartość ze względu na ścisłe dostosowanie do potrzeb tych osób, które wymagają pomocy osób trzecich, a są jej pozbawione.
Summary
Aim. The aim of the presented research is the characterisation of the social group participating in a home-care services conducted in the Warsaw area.
Method. 105 long-term patients with mental disorders provided with home-care services were the participants in the study. They were not hospitalised at the time when the research was conducted. The following instruments were used: GAS, a questionnaire especially prepared for the needs of this research.
Conclusions. The chronically mental ill persons show numerous difficulties in their social functioning. Good functioning of our respondents in social situations can be accounted for by their participation in the home-care services system, and protects them against successive hospitalisation. It is necessary to treat the local home-care programmes as an effective mechanism supporting the functioning of the chronically mental ill people.


Katarzyna Hess-Wiktor, Małgorzata Opoczyńska
Doświadczenie opieki nad bliskim dotkniętym chorobą Alzheimera  51
Family carer’s experience of caring for a person affected by Alzheimer’s disease  51
Streszczenie
W artykule prezentowana jest analiza i interpretacja doświadczeń 74-letniej kobiety sprawującej opiekę nad mężem dotkniętym chorobą Alzheimera. Wyróżnione zostały dwa tematy: „trudna choroba” i „poświęcenie opiece”. Artykuł zawiera również refleksje nad możliwościami wsparcia i pomocy psychoterapeutycznej osobom sprawującym opiekę nad krewnym dotkniętym chorobą Alzheimera.
Summary
The aim of the study is to present the analysis and interpretation of family carer’s experience of caring for a person affected by Alzheimer’s disease. In an interview with 74-year-old A., wife of J. diagnosed with dementia in Alzheimer’s disease, eight themes were distinguished and assigned to two higher-order themes: „The difficult disease” and „Devotion to care”. The first main theme includes a reoccurring scheme, „Me vs. the disease” — an individual and lonely fight against the disease, which is treated by A. as a separate element of the situation of caring. The second main theme encompasses paradoxically bound themes of a deepening sense of strangeness and growing dependency between the carer and patient.
The conclusions of the study appear to be consistent with previous research. In A.’s story, examples can be found of the so-called malignant social psychology that characterises the public perception of dementia, as well as evidence of the importance of the way of revealing the diagnosis and informing the patient and his relatives about symptoms and the probable progression of the disease. The final part of the work is a reflection on the possibilities of psychotherapeutic support and assistance given to people in a situation similar to that faced by A. What seems particularly important is providing the carer with access to information about the disease from the moment of diagnosis, along with individual work on the emotional difficulties and promoting person-centred care.


Renata Kleszcz-Szczyrba
'Pomagać sobą' — rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty  63
'Helping by oneself' – thinking about the non-specific factors in psychotherapy connected with a psychotherapist  63
Streszczenie
Autorka podejmuje temat czynników leczących w procesie psychoterapii, specyficznych i niespecyficznych. W artykule zasadnicza część rozważań skoncentrowana jest na niespecyficznych czynnikach leczących, związanych z osobą psychoterapeuty, jego predyspozycjach osobistych, tych, które czynią go zdolnym do adekwatnego pomagania w procesie uzyskiwania pozytywnych zmian przez pacjentów.
Summary
Among the factors of effective psychotherapy, apart from the methods and approaches, the most commonly referred to are: the characteristics of the therapist, the patient characteristics and the characteristics of the therapeutic process. This article focuses on the person of the psychotherapist in creating changes, in particular on those properties that affect the quality of the therapeutic relationship. Specific and nonspecific factors associated with a therapist are distinguished, and the role of the last one in the process of psychotherapy is specifically considered.


Małgorzata Wolska
Wskazania i przeciwwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par  75
Indications and contraindications for treatment of marital/couples therapy  75
Streszczenie
Autorka na podstawie literatury i własnych doświadczeń w prowadzeniu terapii małżeńskiej/par przedstawia wskazania i przeciwwskazania do tej formy terapii dotyczące zarówno osób korzystających z terapii, jak i prowadzących terapię. Zaproponowany jest schemat pracy z małżeństwem/parą w kryzysie: konsultacje wstępne stanowią podstawę do zawarcia kontraktu terapeutycznego lub skierowania małżonków do innych specjalistów.
Summary
In numerous studies on the marital therapy it is highlighted that the successful achievements depend largely on the criteria of qualification for therapy. It is recommended that during the first consultation, the therapist properly evaluates whether a married couple meets the conditions to take the marital therapy. Insufficient motivation for changing the relationships and behaviour, the threat of divorce, use of violence, deep emotional and/or psychological disturbances on behalf of one or both spouses, or finally involvement in an extramarital relationship are just some of the contraindications to the therapy, as referred to in the article. In addition to the factors that hinder or prevent the conduct of the therapy that lay on the side of the couple, the author draws attention to the characteristics, beliefs, stance, attitude, the way of engagement and the personal experience of the therapist, that can help or hinder and interfere with the therapy. Discussion on the field of indications and contraindications for the marital/couples therapy is a starting point to create a plan for the first consultation of a marriage in crisis and the conclusion for the therapy contract or referral of spouses to other professionals who are adequate to a given situation.


Komunikaty  85
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-