PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(190)

-

ARCHIWUM:

2019

2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(188)

1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(189)

2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(190)

3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(191)

4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE OBJĘTE PATRONATEM MEDIALNYM
NASZEGO KWARTALNIKA: 

Seksualność w psychoterapii

KONFERENCJA SEKSUOLOGII KLINICZNEJ

Metody psychoterapeutyczne w seksuologii
Problemy seksuologiczne w psychoterapii

http://konferencjaseksuologiczna.pl

 

Doroczna konferencja

Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”

„Dziecko- para- rodzina.

Miejsce dziecka w umyśle pary i terapeutów”

Kraków, sobota 14 marca 2020 r.

Informacje i zapisy https://naszlaku.org/* * * 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 3 (190) 2019

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2018 99,42 pkt; MNiSW 20 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 3 (190) 2019
Stanisław Maj
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
Editorial

PSYCHOTERAPIA 3 (190) 2019
strony: 17–28
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/113336
Władysław Sterna, Sławomir Murawiec
FREE POLISH FULLTEXT: WSPÓŁPRACA PSYCHIATRY I PSYCHOTERAPEUTY — ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cooperation of a psychiatrist and a psychotherapist — practical issues

PSYCHOTERAPIA 3 (190) 2019
strony: 73–74
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/115036
Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: SPRAWOZDANIE Z 10. EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI EFTA
 
Oświadczenie

Komunikaty

PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
 


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-