PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(182)


ARCHIWUM:

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(180)

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(181)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(182)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(183)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 3 (182) 2017

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pktPSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 5–14
Wanda Szaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów „DLA MNIE WAŻNA JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ I RÓWNOWAGA WE WZAJEMNEJ WYMIANIE” — ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ WOLSKĄ


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 15–30
Barbara Józefik, Bernadetta Janusz
FREE POLISH FULLTEXT: ROZPOZNAWANIE ZNACZENIA PROBLEMATYKI PŁCI BIOLOGICZNEJ I KULTUROWEJ WŚRÓD POLSKICH PSYCHOTERAPEUTÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recognizing the importance of sex and genderamong Polish psychotherapists


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 31–41
Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz, Bartłomiej Taurogiński
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA WIELORODZINNA — NOWA METODA PRACY Z RODZINAMI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Multi-family therapy — a new method of working with families


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 43–55
Krzysztof Mariusz Ciepliński
FREE POLISH FULLTEXT: „PSYCHOTERAPIA DZIAŁA… ALE NIE W MOIM PRZYPADKU”. STUDIUM PROCESU ZMIANY W TRAKCIE DŁUGOTERMINOWEJ PODMIOTOWO ZORIENTOWANEJ PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: „Psychotherapy works… but not in my case”. A case study of change process during long-term clientcontribution oriented integrative psychotherapy


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 57–68
Maria Finogenow
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA BEZSENNOŚCI I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA U OSÓB STARSZYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive behavioural therapy for insomnia and possibilities of its use among the elderly


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 69–79
Małgorzata Wolska, Feliks Matusiak
FREE POLISH FULLTEXT: ODZWIERCIEDLENIE UTRAT PRZEŻYTYCH PRZEZ WCZEŚNIEJSZE POKOLENIA W ZABURZENIACH FUNKCJONOWANIA NASTOLATKA
FREE ENGLISH FULLTEXT: A reflection of the losses experienced by previous generations in the disorders of functioning of an adolescent


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 81–92
Tomasz Gosztyła, Anna Prokopiak
FREE POLISH FULLTEXT: POCZUCIE OSAMOTNIENIA U RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIEM ZE SPEKTRUMAUTYZMU ORAZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sense of loneliness in parents of children with autism spectrum disorder and children with intellectual disability


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 93–100
Dominik Gawęda
FREE POLISH FULLTEXT: O TRUDNEJ SZTUCE UŻYWANIA HUMORU W TERAPII
FREE ENGLISH FULLTEXT: On the difficult art of using humour in therapy


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 101–108
Katarzyna Olszewska, Barbara Bętkowska-Korpała, Katarzyna Dembe,
Anna Pastuszak-Draxler, Danuta Czarnecka
FREE POLISH FULLTEXT: ANALIZA DOŚWIADCZEŃ PACJENTÓW Z KARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM PO EPIZODZIE BURZYELEKTRYCZNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of experiences in patients with cardioverter defibrillator after an episode of electrical storm


PSYCHOTERAPIA 3 (182) 2017
strony: 109–112
Małgorzata Wolska
FREE POLISH FULLTEXT: RECENZJA. Christof Loose, Peter Graaf, Gerhard Zarbock  TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Tłumaczenie Joanna Arentewicz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2017, ss. 392.Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-