PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (162)

ARCHIWUM:
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1
164
2
165
1
160
2
161
1
156
2
157
1
152
2
153
1
148
2
149
1
144
2
145
1
140
2
141
1
136
2
137
1
132
2
133
1
128
2
129
1
124
2
125
1
120
2
121
1
116
2
117
3
166
4
167
3
162
4
163
3
158
4
159
3
154
4
155
3
150
4
151
3
146
4
147
3
142
4
143
3
138
4
139
3
134
4
135
3
130
4
131
3
126
4
127
3
122
4
123
3
118
4
119
 
Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 5–15

Leszek Bidzan, Beata Dutczak, Jakub Grabowski
Neurobiologiczne podłoże związków między emocjami a funkcjami poznawczymi
Neurobiological basis of correlations between emotions and cognition
Streszczenie
Artykuł ukazuje złożone powiązania emocji oraz procesów poznawczych, których badanie staje się możliwe po wyodrębnieniu specyficznych funkcji związanych np. z pamięcią operacyjną czy funkcjami wykonawczymi. Deficyty w zakresie tych funkcji mogą wiązać się z występowaniem agresji, innych zaburzeń emocjonalnych czy uzależnień.
Summary
For a long time emotions and cognition have been considered as separate, but equivalent aspects of the human mind. In recent years some trials have been undertaken, which had to be used in order to connect the cognitive processes with the emotional processes. To understand cooperation of cognition and emotions, it should be clearly defined what this cooperation is exactly. That is a reason why it is important to concentrate on specific cognitive and emotional processes, which will enable collecting data indicating both dependence as well as independence of certain cognitive processes from the emotional. In the traditional psychopathology, disturbances of the emotional area were quite clearly differentiated from the cognitive area, what was reflected in numerous classification systems. In some disorders, perceived first of all as emotional disturbances, as it turns out, it comes to a clear deterioration of cognitive functioning. In this article, the authors mentioned that disorders of the cognitive area presented in two disturbances, which in the traditional approach were not included in cognitive disturbances, and they are schizophrenia and depression.
keywords: emotions, cognition, neurobiology


Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 17–31

Maciej Załuski, Marcin Gajdosz
Skala Założeń wobec świata — polska adaptacja i analiza walidacyjna
Polish adaptation and validation of the World Assumptions Scale
Streszczenie
Praca badawcza przedstawia podstawy teoretyczne oraz właściwości psychometryczne Skali Założeń Wobec Świata (SZWS), będącej polską adaptacją World Assumptions Scale (WAS), autorstwa Ronnie Janoff-Bulman opartej na założeniu, iż indywidualne doświadczenie człowieka zorganizowane jest w postaci schematów poznawczych. Autorzy w oparciu o badania własne dokonują analizy możliwości zastosowania narzędzia w różnych celach od diagnozy wpływu zdarzenia traumatycznego do oceny postępów w leczeniu reakcji na ciężki stres i związanych z tym zaburzeń.
Summary
Aim. The aim of this article is to present a theoretical background and psychometric features of the Polish adaptation of the World Assumptions Scale by Janoff–Bulman (1989). The original scale was constructed to identify assumptions of people, about the world and to recognise their changes after a traumatic event.
Method. The study involved 357 participants, aged 21–52 (M= 37.77). 18.5% were male, 81.5% – female.
Results. .-Cronbach coefficient for the scale was 0.816, internal stability (test–retest) – 0.54. Our study suggested a 7-factor structure of the scale, with two scales of benevolence combined together.
Conclusions. The Polish adaptation has satisfactory psychometric properties. It may be a valuable instrument in the evaluation of impact of trauma and assessment the progress in the treatment of ASD, PTSD or borderline personality disorder.
keywords: fundamental assumptions, critical live events, post-traumatic growth


Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 33–42

Dorota Włodarczyk, Milena Otto
Lęk — cecha matek a funkcjonowanie dzieci z zespołem Aspergera: pośrednicząca rola postawy ochraniającej
Trait anxiety and functioning of children with Asperger’s syndrome: mediating role of protective attitude
Streszczenie
Autorki przedstawiają zależności pomiędzy trudnościami w funkcjonowaniu dzieci z diagnozą zespołu Aspergera oraz lękową postawą matek, która często wyraża się poprzez zachowania nadmiernie ochraniające. Wskazują na możliwości pomocy terapeutycznej w tym zakresie.
Summary
Aim. To determine the relationships between trait anxiety, mothers’ parental attitudes and functioning of children with Asperger’s syndrome (AS) and verification of the hypothesis on the mediating role of parental attitude in relation between trait anxiety and AS child functioning.
Method. The participants were 55 (mean age 39 years) mothers having one child with AS. The Polish adaptation of the State-Trait Anxiety Inventory, the Parental Attitudes Scale and the Child Difficulties Checklist were the measures used.
Results. Correlation between trait anxiety and child functioning (difficulties intensity) was r = 0.47; p < 0.001. Four fifths parental attitudes considered in the study related to child functioning. Mothers’ autonomous attitude correlated negatively ( r = -0.28; p < 0.05), whereas demanding, inconsistent and protective attitudes were related positively (respectively r = 0.30, r = 0.33 i r = 0.52; ps < 0.05). Adopting regression analyses predictive value of parental attitudes was established and their mediating function tested.
Conclusions. Trait anxiety relates positively to the extent of child difficulties and demanded support. Protective attitude is a significant predictor of AS child functioning and a mediator of the effect of trait anxiety on AS child functioning.
keywords: Asperger’s syndrome, trait anxiety, parental attitude


Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 43–54

Aleksandra Małus, Beata Konarzewska, Beata Galińska-Skok
Przerwanie terapii małżeńskiej przez klienta
Dropout in marital therapy
Streszczenie
Artykuł zawiera analizę przerwania terapii przez 10 par małżeńskich, które zgłosiły się na terapię, po czym same zrezygnowały z niej po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym lub na dalszych etapach terapii. Autorki opisują czynniki przerwania terapii leżące po stronie terapeuty i osób korzystających z terapii, jak i wynikające z okoliczności życiowych i warunków, w jakich terapia jest przeprowadzana. Przedstawiona jest wartość superwizji prowadzonej po przerwaniu terapii przez parę małżeńską.
Summary
Aim. Analysis of dropout in marital therapy.
Method. Qualitative analysis of marital therapy of 20 couples.
Results. 10 married couples completed therapy, which is understood as the attainment of therapeutic goals established in the contract and the termination of treatment as a result of a mutual agreement of the couple and the therapist. 10 couples dropped out of therapy as a result of a decision taken by either one or both spouses. Out of the 10 couples who ceased treatment, 5 dropped out after the first session and 5 more at later stages of the therapy process.
Conclusions. Dropout in therapy is a result of a combination of many factors relating to both parties – the client and the therapist. An analysis of early therapy termination can assist the therapist in exploring his or her role in the therapy process and allows for the objective evaluation of successful and failed therapy outcomes. Additionally, it can enhance the therapist’s professional knowledge and experience and can contribute to more professional planning and realisation of therapy with future clients.
keywords: dropout, marriage, marital/couples therapy


Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 55–63

Małgorzata Sosnowska, Katarzyna Prot, Sławomir Murawiec, Iwona Kos-Maszaro, Dorota Kamela, Katarzyna Lech, Monika Czerwińska, Beata Grudowska, Jolanta Skiba, Aleksandra Augustyn, Bogdan Krzysztoszek, Halina Twardowska
Trudności emocjonalne terapeutów i szybsze rozpoczynanie leczenia w ramach opieki środowiskowej — porównanie leczenia środowiskowego z leczeniem ambulatoryjnym
Emotional difficulties and brief treatment starting in community care — comparing community and ambulatory mental health care
Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez zespół psychoterapeutów, których celem było porównanie pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej między ośrodkiem środowiskowym a poradnią psychiatryczną, pod kątem relacji terapeutycznej i ciągłości opieki. Badaniami objęto pacjentów i ich terapeutów w dwóch ośrodkach. Zaobserwowano różnice między ośrodkiem środowiskowym a ambulatoryjnym w zakresie niewspierających oddziaływań terapeuty z punktu widzenia pacjentów oraz istotne różnice w emocjonalnych trudnościach z punktu widzenia terapeutów. Badania wykazują, iż opieka środowiskowa sprzyja poprawie ciągłości leczenia psychiatrycznego.
Summary
Aims. To compare out-patient mental health care among community care and ambulatory care in terms of therapeutic relationship as well as continuity of care.
Method. Patients and their therapists were included in the study from the community mobile team and the ambulatory clinic. Scales to assess the therapeutic relationship were used along with our own questionnaire to assess the continuity of care.
Results. Non supportive therapists interventions in patients’ opinion differ among community and ambulatory care as well as therapists’ emotional difficulties vary significantly between those units. Community patients see their psychiatrists less often though visit their case managers more frequently, than the ambulatory patients. Community care comparing with ambulatory care, starts treatment quicker for patients with severe and persistent mental health problems, favouring long term continuity of care.
Conclusions. Some aspects of the therapeutic relationship are related to the form of psychiatric treatment. Community care improves continuity of care
keywords: ambulatory care, community care, therapeutic relationship


Psychoterapia 3 (162) 2012
strony: 65–75

Marta Dora, Magdalena Mijas
Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii
From masturbatory insanity to sexual health. Changes in perceiving auto-eroticism in medical discourse and therapy
Streszczenie
W artykule przedstawione są zmiany w percepcji masturbacji w koncepcjach i praktyce medycznej i seksuologicznej. Omawiana literatura, obejmująca okres od XVIII wieku do współczesności, została dobrana ze względu na popularność głoszonych koncepcji. Opisane zostały wskazania i efekty treningów masturbacyjnych w leczeniu zaburzeń seksualnych.
Summary
The article describes the changes in perception of masturbation in medical and sexology thought from the eighteenth century to the contemporary approach. The authors begin their discussion with the analysis of the circumstances in which „masturbatory phobia” erupted in Europe. Furthermore they provide a reconstruction of the most important elements in the process of progressive medicalisation of masturbation, including also forms of treatment of „masturbatory insanity”. Then, the authors indicate the source of changes in the scientific perception of masturbation in the twentieth century, concluding the article with the presentation of possible applications of masturbatory trainings in the treatment of sexual dysfunctions. Current views on the relation between masturbation and sexual health are also considered.
keywords: masturbation, masturbatory training, onanism, sexuality


Wykaz osób wykonujących recenzje dla Psychoterapii w roku 2012


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-