PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2__61_73

PSYCHOTERAPIA 2 (193) 2020
 
strony: 61–73
 
DOI: 10.12740/PT/123003
 
Katarzyna Kotlarska, Paweł Smyk, Irena Najbar

FREE POLISH FULLTEXT: 

FREE ENGLISH FULLTEXT:
 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-