PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2(189)


ARCHIWUM:

2019

2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(188)

1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(189)

2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(190)

3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(191)

4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 2 (189) 2019

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2017 116,15 pkt; MNiSW 20 pkt


PSYCHOTERAPIA 2 (189) 2019
strony: 3–4
Kazimierz Bierzyński
Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 2 (189) 2019
strony: 17–32
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/110455
Katarzyna Prot-Klinger
FREE POLISH FULLTEXT: ANALIZA GRUPOWA PACJENTÓW PSYCHOTYCZNYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Group analytic psychotherapy of psychotic patients

PSYCHOTERAPIA 2 (189) 2019
strony: 33–43
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/111474
Weronika Rybak
FREE POLISH FULLTEXT: PRZENIKAJĄCE SIĘ ŚWIATY
FREE ENGLISH FULLTEXT: Interconnected worlds

PSYCHOTERAPIA 2 (189) 2019
strony: 45–57
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/109317
Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: PRAKTYKA PSYCHOTERAPEUTYCZNA OPARTA NA DANYCH NAUKOWYCH — ZA I PRZECIW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evidence-based practice in psychotherapy — the pros and cons

PSYCHOTERAPIA 2 (189) 2019
strony: 59–70
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/109572
Anna Daniel-Sielańczyk, Jolanta Życińska, Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: WSPÓŁCZUCIE WOBEC SIEBIE (SELF-COMPASSION) I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM A WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PSYCHOTERAPEUTÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Self-compassion, coping with stress and the burnout syndrome among psychotherapists
 
 

PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-