PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(192)

ARCHIWUM:

2020

2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(192)

1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(193)

2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(194)

3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(195)

4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE OBJĘTE PATRONATEM MEDIALNYM
NASZEGO KWARTALNIKA: 

Seksualność w psychoterapii

KONFERENCJA SEKSUOLOGII KLINICZNEJ

Metody psychoterapeutyczne w seksuologii
Problemy seksuologiczne w psychoterapii

http://konferencjaseksuologiczna.pl

 

* * * 

Nagroda im. Stefana Ledera 2020

Nagroda im. Stefana Ledera ma na celu wyróżnienie prac badawczych i projektów (terapeutycznych, organizacyjnych itp.) z dziedziny psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu poszerzenie jej społecznego zasięgu.

 Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:

Więcej informacji do pobrania TUTAJ


* * * 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 1 (192) 2020

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2018 99,42 pkt; MNiSW 20 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 3–4 
Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
 

PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 5–25
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/118169
Krzysztof Dyga, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: TOŻSAMOŚĆ OSÓB Z DIAGNOZĄ ZABURZENIA AFEKTYWNEGO DWUBIEGUNOWEGO
FREE ENGLISH FULLTEXT: Identity of people diagnosed with bipolar disorder


PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 27–43
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/118154
Roma Ulasińska, Agnieszka Lelek, Agnieszka Kozik-Merino, Katarzyna Ślęczek
FREE POLISH FULLTEXT: ZBUDOWAĆ WIĘŹ POMIMO TRAUMY — ZASTOSOWANIE TERAPII WIELORODZINNEJ (MFT) W RODZINACH ADOPCYJNYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Building a bond despite the trauma — the use of Multi-Family Therapy (MFT) in adoptive families


PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 75–87
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/119764
Beata Boćwińska-Kiluk
FREE POLISH FULLTEXT: SAMOUSZKODZENIA W PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ. PSYCHOSPOŁECZNE STUDIUM PRZYPADKU
FREE ENGLISH FULTEXT: Self-harm in psychoanalytic psychotherapy - a psychosocial case study


PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 89–96
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/122153
Krzysztof Klajs
FREE POLISH FULLTEXT: LIST DO REDAKCJI. Psychoterapia w czasie pandemii


PSYCHOTERAPIA 1 (192) 2020
strony: 97–101
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/122025
Jacek Maślankowski
FREE POLISH FULLTEXT: LIST DO REDAKCJI. ZAPISKI PSYCHOTERAPEUTY Z CZASU IZOLACJI


EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII EAP
FREE POLISH FULLTEXT: Tymczasowe zalecenia dotyczące prowadzenia psychoterapii online
FREE ENGLISH FULLTEXT: Interim Advice for Conducting Psychotherapy Online
 

PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-