PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(188)


ARCHIWUM:

2019

2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(188)

1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(189)

2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(190)

3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(191)

4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 1 (188) 2019

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2017 116,15 pkt; MNiSW 11 pkt


PSYCHOTERAPIA 1 (188) 2019
strony: 3–4 
Małgorzata Wolska
Od Redakcji
 

PSYCHOTERAPIA 1 (188) 2019
strony: 63–73
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/109067
Joanna Matuszczak-Świgoń, Weronika Bednarowska 
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA UZALEŻNIENIA OD INTERNETU
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive behavioural therapy of Internet addiction

PSYCHOTERAPIA 1 (188) 2019
strony: 75–91
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/108617
Barbara Bętkowska-Korpała, Robert Modrzyński, Justyna Kotowska,
Katarzyna Olszewska, Jolanta Celebucka
FREE POLISH FULLTEXT: WYWIAD DIAGNOSTYCZNY ZABURZENIA UŻYWANIA ALKOHOLU — KLASYFIKACJA DSM-5 W KONTEKŚCIE WYZWAŃ DLA LECZNICTWA ODWYKOWEGO
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostic interview on alcohol use disorder – DSM-5 classification in the context of addiction treatment challenges

PSYCHOTERAPIA 1 (188) 2019
strony: 93–96
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/109496
Arlene Vetere
FREE POLISH FULLTEXT: TROSKA O SIEBIE I INNYCH: SUPERWIZJA PROWADZONA W OPARCIU O NARRACJĘ PRZYWIĄZANIA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Looking after ourselves and each other: An attachment narrative approach to supervision
*Wykład profesor Arlene Vetere został wygłoszony podczas Konferencji Trzech Sekcji „Władza w psychoterapii” w Warszawie 20 października 2018 roku.
 


PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓWISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-