PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(180)


ARCHIWUM:

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(180)

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(181)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(182)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(183)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Sekcja
Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
i Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
serdecznie zapraszają na Konferencję Trzech Sekcji, zatytułowaną
"OBCY. INNY. TAKI SAM. W PSYCHOTERAPII",
która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.10.2017 roku.  

Więcej informacji i zapisy:
http://www.trojkonferencja2017.pl 

* * *


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 1 (180) 2017

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pkt


Spis treści
nr 1 (180) 2017


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 5–22
Bernadetta Izydorczyk
Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej — podejście integracyjne(zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Body image psychotherapy in anorexia and bulimia nervosa — an integrative approach: application of psychodynamic psychotherapy and psychodramatic techniques


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 23–32
Klaudia Sójta
Rola metaprzekonań w podtrzymywaniu objawów lękowych na przykładzie pacjenta z diagnozą uogólnionego zaburzenia lękowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Meta-cognition and Generalized Anxiety Disorder — a case study


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 33–47
Dorota Mącik
Symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego a wczesne nieadaptacyjne schematy — ocena zależności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Symptoms of mental health disorders and early maladaptive schemas — assessment of dependencies


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 49–58
Olga Dembska
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu objawów niewyjaśnionych medycznie. Skuteczność i metody postępowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive-Behavioural Therapy for medically unexplained symptoms. Efficacy and procedures


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 59–69
Bożena Gulla
Ryzyko fałszywych wspomnień w trakcie psychoterapii i innych oddziaływań psychologicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The risk of False Memories Syndrome during psychotherapyand other psychological interventions


PSYCHOTERAPIA 1 (180) 2017
strony: 71–86
Krzysztof Walczewski, Piotr Słowik, Łukasz Müldner-Nieckowski
Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności. Przebieg i analiza uzyskanych wyników badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Rating preventive advice for opportunities to reduce the level of depression. Conduct and analysis of results


Kodeks Etyczny Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii
oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
17.10.2015 roku w Krakowie


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-