PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(176)


ARCHIWUM:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 
NOWOŚĆ: PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2015. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2014

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 1 (176) 2016

Index Copernicus 7,16
liczba punktów MNiSW 11 pkt

indeksowana m.in. w SCOPUS, DOAJ, ERIH PLUS


Spis treści

Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 5-16
Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów
„Nie dać się zaszufladkować” — rozmowa z Ryszardem Izdebskim
rozmawiała: Wanda Szaszkiewicz


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony 17-28
Łukasz Cichocki, Joanna Palka, Julian Leff, Andrzej Cechnicki
Wykorzystanie maski w terapii pacjentów z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The use of masks in the treatment of patients with chronic auditory hallucinations


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 29-42
Anna Bielańska
Monodrama jako specyficzna interwencja w leczeniu halucynacji słuchowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Monodrama as a specific intervention in treatment of auditory hallucinations


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 43-57
Małgorzata Kowalcze
Psychodrama w superwizji klinicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychodrama in clinical supervison


Psychoterapia 1 (172) 2016
strony: 59-75
Barbara Józefik, Krzysztof Szwajca, Marta Agata Szwajca
Problem granic w procesie superwizyjnym
FREE ENGLISH FULLTEXT: The issue of borders in the supervision process


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 77-86
Błażej Wojdała
Sytuacja pacjenta jako sytuacja graniczna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patient’s situation as a limit situation


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 87-102
Paweł Brudek, Stanisława Steuden
Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stress coping styles, self-esteem and hope for success of people in late adulthood and of different specificity of life review


Psychoterapia 1 (176) 2016
strony: 103-110
Cezary Żechowski
Historia jako źródło (nieświadomych) cierpień
FREE ENGLISH FULLTEXT: History and its (unconscious) discontents


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-