PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Regulamin

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
 ( proszę kliknąć powyższy link w celu pobrania pliku pdf )

FORMULARZ RECENZJI

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-