PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Redakcja i Recenzenci

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny: Kazimierz Bierzyński

Zespół redakcyjny:

Anna Citkowska-Kisielewska, Stanisław Maj,
Łukasz Muldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski,
Wanda Szaszkiewicz, Małgorzata Wolska

Sekretarz redakcji: Maria Pikul
Adiustacja i korekta: Anna Ławrynowicz

e-mail: katedrapsychiatrii@cm-uj.krakow.pl  

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PTAdres Redakcji:

 

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 a Katedra Psychiatrii

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

RADA PROGRAMOWA:

Dov Aleksandrowicz (Izrael), Jerzy W. Aleksandrowicz (Polska), Bogdan de Barbaro (Polska),
Sonja Beloch (Niemcy), Jacek Bomba (Polska), Jan Czesław Czabała (Polska),
Patricia de Hoogh-Rowntree (Holandia), Hanna Jaklewicz (Polska), Barbara Józefik (Polska),
Andrzej Kokoszka (Polska), Marta Makara-Studzińska (Polska), Irena Namysłowska (Polska),
Katarzyna Prot (Polska), Maria Siwiak-Kobayashi (Polska), Krzysztof Rutkowski (Polska), Laszlo Zichy (Węgry)


WYDAWCA

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

http://www.psychoterapiaptp.pl

e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl

Nakład 2000 egzemplarzy

ISSN 0239-4170
Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2013


Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2014

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-